94. Night of Telepathy, oil, 40 " x 30 ", November, 2012. Taken.
Previous Next