surfintiki
16. Surfin' Tiki, oil, 24" x 24", June 2006
Previous Next